Odstępstwa dotyczące przeprawy promowej – pomoc czy przekleństwo?

Odbieranie odpoczynków przez kierowców pojazdów ciężarowych jest wymogiem podyktowanym bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg. Potwierdza to Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (w skrócie Rozp. 561/2006), które w art. 8 ust. 2 podaje: „W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku...

Pakiet Mobilności jako narzędzie do zwalczania tzw. firm „skrzynek pocztowych”.

Pakiet Mobilności jest przedmiotem debat już od ponad pół roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się przepisy, które weszły w życie dnia 20 sierpnia 2020 r., zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2020/1054, zmieniające część przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych...