Rosja – zmiana w komunikacji między granicznej

Od 7 lipca 2021 r. możesz nie wyjechać z Rosji do momentu ich opłacenia. Rosja oficjalnie potwierdziła zmianę w komunikacji między granicznej. Wjazd lub wyjazd będzie możliwy pod warunkiem nie zalegania z ciążącymi mandatami czy to na kierowcy czy pojeździe. Wjeżdżając na teren Rosji mając zobowiązania mandatowe wobec instytucji państwowych...

Nadchodzące obostrzenia dla międzynarodowego przewozu rzeczy busami

Międzynarodowy przewóz rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odnotowuje w ostatnich latach ciągły wzrost. Ceniony jest przez zlecających transport przede wszystkim za niższe stawki kilometrowe oraz czas realizacji. Niestety, jak we wszystkim „każdy medal ma dwie strony”. Brak obostrzeń jakie towarzyszą transportowi ciężarowemu i brak norm odnoszących...