Nowe uprawnienia Straży Miejskiej i Gminnej

Od 13 marca w życie weszły nowe przepisy nadające uprawnienia strażnikom miejskim i gminnym dzięki, którym  będą uprawnieni do ważenia samochodów ciężarowych. Przepis wskazuje, że będą mogli dokonywać takich czynności na drogach lokalnych biegnących przez dane gminy i miasta, nie wskazuje jednak jakiego rodzaju będą to drogi. Nadanie nowych uprawnień może...