Nowe uprawnienia Straży Miejskiej i Gminnej

Od 13 marca w życie weszły nowe przepisy nadające uprawnienia strażnikom miejskim i gminnym dzięki, którym  będą uprawnieni do ważenia samochodów ciężarowych.

Przepis wskazuje, że będą mogli dokonywać takich czynności na drogach lokalnych biegnących przez dane gminy i miasta, nie wskazuje jednak jakiego rodzaju będą to drogi.

Nadanie nowych uprawnień może być skutkiem wprowadzenia nowych przepisów z zakresu nacisków na osie, dzięki którym władze lokalne będą mogły wyznaczyć drogi o obniżonym nacisku, poniżej standardowego 11,5 tony.

Bez odpowiedniego przeszkolenia strażnicy nie mogą jednak wykonywać tych czynności. Nie podano do wiadomości kiedy mieli by przejść takie szkolenie, kiedy zostaną wyposażeni w wagi i gdzie będą punkty do kontroli. Mając powyższe na uwadze szacuje się, że może to jeszcze potrwać kilka miesięcy i nie wiadomo czy wszystkie gminy będą chciały skorzystać z tych uprawnień.

Na dzień dzisiejszy jeżeli strażnicy wykryliby przeciążenie pojazdu kara za przeładowanie to od 3tys do 20 tys. a nawet w skrajnych przypadkach – gdy mielibyśmy przeciążony cały pojazd i wszystkie osie –  do 27 tys. złotych.

A oto nowe uprawnienia strażników:

– ustalenie tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;

– sprawdzenie nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

-używanie przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących do określenia nacisku osi pojazdu;

– uniemożliwienie jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalny nacisk osi;

– w celu dokonania sprawdzenia nacisku osi pojazdu strażnicy miejscy lub gminni, mający prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować kontrolowanym pojazdem.