Płaca minimalna w Europie w 2021 r.

Aktualizacja 06.05.2021

Zmiana płacy minimalnej we Francji.

25 marca 2021 r. Francja podniosła minimalną płacę dla kierowców kategorii 150 M z 10,39  EUR na 10,49 EUR.

Dla przypomnienia podajemy obowiązujące stawki w transporcie rzeczy i osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • POLSKA

– od 01 stycznia 2021 r. minimalna stawka dla umów o pracę wynosi 2800,00 PLN brutto i jest to zwyżka w porównaniu do ubiegłego roku o 200,00 PLN brutto.

– minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenie i samozatrudnienia to 18,30 PLN brutto ( + 1,30 PLN )

  • AUSTRIA

Z miesięcznym opóźnieniem Austria podała następujące wysokości stawek

Przewóz osób:

Dodatki delegacyjne:

                        –          wyżywienie:

przewóz regularny              19,44 EUR

przewóz okazjonalny         24,84 EUR                        –          dodatek noclegowy             4,82 EUR

Przewóz towarów:

Brak zmian w dodatkach delegacyjnych.

  • Dania

Od 1 stycznia 2021 r. dla kierowców wykonujących kabotaż i przewozy kombinowane Dania wprowadziła obowiązek zgłaszania każdorazowo oddelegowania do pracy i ustaliła następujące stawki płacy minimalnej:

–          dla przewozu rzeczy                                                                    168,56 DK / 1 h,

–          dla kierowców autobusów                                                            168,31 DK / 1 h,

–          dla przewozów turystycznych                                                      173,65 DK / 1 h.

  • `Finlandia

Finowie wprowadzają podwyżki dwuetapowo i pierwsza obowiązuje od 01 lutego 

2021 r. a kolejna mniejsza wprowadzona będzie od 01 października 2021 r.

Stawki prezentujemy poniżej w tabeli.

  • Francja

Francja od 25 marca 2021 r. podniosła ogólną stawkę wynagrodzenia i w związku z tym minimalne stawki godzinowe w transporcie również wzrosły i kształtują się następująco:

            Przewóz osób                                                                     bez zmian

            Grupy 118M, 120M, 128M i 138M podniesiono do      10,25 EUR / 1 h

            Grupa 150 M ( ciągnik + naczepa )                                 10,49 EUR  / 1 h

Proszę pamiętać, że zgodnie z stażem zatrudnienia kierowcom pracującym w firmie przysługuje dodatkowo odpowiednio:

– powyżej 2 lat stażu                      + 2 % do stawki minimalnej

– powyżej 5 lat stażu                      + 4 % do stawki minimalnej

– powyżej 10 lat stażu                    + 6 % do stawki minimalnej

– powyżej 15 lat stażu                    + 8 % do stawki minimalnej

  • Niderlandy

Wzrost stawki godzinowej o 0,02 EUR i od 01 stycznia 2021 r. wynosi 9,72 EUR / 1 h

  • Niemcy

Zachodni sąsiedzi wprowadzają również dwuetapowo podwyżkę płacy minimalnej.

Pierwsza obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. i wynosi 9,50 EUR / 1 h, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 0,15 EUR

Druga podwyżka przewidziana na 01 lipca 2021 r. wzrośnie o kolejne 0,10 EUR i wyniesie 9,60 EUR / 1 h

Dodatek za wyżywienie                 8,77 EUR / 24 h

Dodatek za nocleg                         7,90 EUR / 24 h