Czas na złożenie oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób upływa 31 marca 2023 r.

Do 31 marca 2023 r. przewoźnicy muszą spełnić drugi z obowiązków nałożonych na nich przepisami Pakietu Mobilności w postaci złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych pracowników. Oświadczenie to począwszy od teraz, będą składać każdego roku.  Podstawę do złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób stanowi dodany do ustawy z dnia 6 września...