Drastycznie wyższe kary za przewóz do Wielkiej Brytanii nielegalnych imigrantów stały się faktem

Mimo licznych obaw i sprzeciwów wyrażanych przez brytyjskie organizacje transportowe, nowe przepisy drastycznie zaostrzające kary za nieumyślny przewóz do Wielkiej Brytanii nielegalnych imigrantów właśnie zaczęły obowiązywać. Teraz za taki incydent będzie można zapłacić nawet 10 tys. funtów i to w dodatku za każdego przewożonego potajemnie uchodźcę. Sankcje grożą jednak nie tylko za wykrycie takiego przypadku, ale i niedostateczne zabezpieczenie pojazdu. Brytyjski rząd za nieefektywność poprzedniego systemu obwinia przewoźników, którzy jego zdaniem nie podejmowali wszystkich wymaganych środków mających na celu udaremnienie nielegalnym imigrantom wjazdu do kraju.

Jeszcze do 12 lutego br. nieświadomy przewóz uchodźców ciężarówką do Wielkiej Brytanii był zagrożony karą w wysokości 2 tys. funtów. Teraz wzrosła ona do 6 tys. funtów za imigranta, gdy będzie to pierwszy taki przypadek w ciągu ostatnich 5 lat. Jeśli do takiego incydentu dojdzie drugi lub kolejny raz w ciągu ostatnich 5 lat, sankcja wyniesie już 10 tys. funtów za każdego imigranta, czyli 5-krotnie więcej niż pierwotna kara. Wzrosły również łączne kary maksymalne, czyli suma kar nakładanych na osoby odpowiedzialne wraz z karą za brak odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu. Teraz nie jest to już 4 tys. funtów a 12 tys. funtów za pierwszy incydent i 20 tys. funtów za każdy kolejny w ciągu ostatnich 5 lat. 

Dotkliwe kary nie tylko za przewóz, ale i niezabezpieczenie pojazdu 

Reforma brytyjskiego programu Clandestine Entrant Civil Penalty Scheme w znacznej mierze skoncentrowała się także na kwestiach związanych z właściwym zabezpieczeniem pojazdu. Jak informuje brytyjski rząd, osoby prowadzące pojazd ciężarowy, który nie jest odpowiednio zabezpieczony, mogą otrzymać grzywnę, nawet jeśli nie zostanie wykryty nielegalny wjazd. 

Za pierwszy taki przypadek w ciągu 5 lat jest to obecnie kara 1,5 tys. funtów, za drugi – 3 tys. funtów, a za trzeci i każdy kolejny w ciągu ostatnich 5 lat – 6 tys. funtów. Również i w tym przypadku wzrosły kary łączne, które maksymalnie mogą osiągnąć 12 tys. funtów. 

Wytyczne dotyczące właściwego zabezpieczenia pojazdu 

W tym celu władze brytyjskie przygotowały specjalne ulotki opisujące zasady prawidłowego zabezpieczenia ciężarówki, a także listę kontrolną, którą przed wjazdem powinien wypełnić każdy kierowca. Obejmuje ona czynności takie jak kontrola wnętrza pojazdu/przyczepy, kontrola plandeki i dachu pod kątem uszkodzeń, kontrola zewnętrznych pojemników, kontrola linki celnej TIR mocującej plandekę, kontrola plomb i kłódek. 

Nowych wytycznych jest sporo, dlatego firmy wysyłające swoich kierowców do Wielkiej Brytanii powinny zadbać o ich odpowiednie przeszkolenie z nowych przepisów i wymogów, co pozwoli im ograniczyć ryzyko wysokich sankcji.  Warto zwrócić się w tym miejscu o pomoc do naszej kancelarii TRANSCARE, która jest rzetelnie przygotowana na obsługę przedsiębiorstw transportowych jeżdżących w tym kierunku. 

Odpowiedzialność właściciela pojazdu, najemcy i kierowcy 

Za nieumyślny, nielegalny przewóz imigrantów, jak również nieodpowiednie zabezpieczenie pojazdu odpowiedzialność, w zależności od wyników dochodzenia, ponosić może każda ze stron: przyłapany na „gorącym uczynku” kierowca, załadowca towaru, właściciel pojazdu, najemca. Firmy transportowe będą tym samym odpowiadać za kary nałożone na ich pracowników. 

Nowe przepisy jako jedyną dopuszczalną obronę ustawową wskazują na przymus, a zatem sytuację, w której kierowca zostanie zmuszony przez osobę trzecią do naruszenia obowiązujących norm. Kary, co do zasady, nie będzie w związku z tym dało się uniknąć. Możliwe stanie się tylko jej obniżenie. 

System Akredytacji Kar Cywilnych sposobem na złagodzenie sankcji 

W niektórych przypadkach osoby ukarane grzywną mogą kwalifikować się do obniżenia sankcji, zgodnie z brytyjskim kodeksem postępowania. Wśród okoliczności zezwalających na złagodzenie kary wskazuje się w szczególności na przestrzeganie brytyjskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz członkostwo w Programie Akredytacji Kar Cywilnych. Jest to specjalny program dla przewoźników drogowych, którzy, jeśli udowodnią, że działali zgodnie z jego założeniami, mogą liczyć na grzywnę w niższej wysokości. Kluczowe będzie w tym przypadku wykazanie przez taką firmę – uczestnika programu, że posiada ona skuteczny system zapobiegania wjazdom potajemnych osób oraz podejmuje zasadne działania, aby upewnić się, że system ten działa prawidłowo (m.in. organizuje odpowiednie szkolenia dla kierowców). 

Sprzeciw i odwołanie od nałożonej grzywny 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez brytyjskie władze, wobec nałożonej grzywny przysługuje sprzeciw lub odwołanie. Z prawa do sprzeciwu wobec nałożonej grzywny można skorzystać w terminie 28 dni, natomiast z odwołania do sądu krajowego w ciągu 28 dni od: daty wystawienia grzywny na formularzu IS11 (jeśli nie wniesiono sprzeciwu wobec grzywny) lub daty rozpatrzenia sprzeciwu (jeśli wniesiono wcześniej sprzeciw). Odwołanie składa się na formularzu N161.

TRANSCARE – profesjonalna pomoc prawna dla polskich przewoźników drogowych 

Na polskich przewoźników podróżujących na Wyspy Brytyjskie nałożono właśnie kolejne, dodatkowe obowiązki i wymogi, których naruszenie zagrożono nad wyraz dotkliwymi sankcjami. Z tego względu zachęcamy, aby już teraz zwrócić się do zaufanej kancelarii prawnej, która szczegółowo zapozna Państwa firmę z nowymi regulacjami, wskaże, jakie działania i środki należy podejmować, a także zapewni natychmiastową pomoc w przypadku nałożenia kar za nieumyślny, nielegalny przewóz imigrantów lub niedostateczne zabezpieczenie pojazdu. Nasza kancelaria TRANSCARE działająca na rzecz firm transportowych w kraju zapewnia w tym zakresie kompleksowe, profesjonalne wsparcie. Jeżeli chcą Państwo zadbać o bezpieczeństwo swoje, swojego przedsiębiorstwa i zatrudnianych kierowców, zapraszamy do kontaktu! 

Źródło: https://www.gov.uk/guidance/clandestine-entrant-civil-penalty-scheme


 [b1]To dodałam i usunęłam większą część tego nagłówka.