Kancelaria Transcare łączy siły z OSPTD

Mamy przyjemność poinformować, że nasza kancelaria transportowa Transcare działająca na rzecz przewoźników drogowych, została członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL”. Od teraz razem będziemy pomagać i walczyć o prawa polskich przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w transporcie krajowym i międzynarodowym! 

Nie ulega wątpliwości, że branża transportowa to branża trudna. Obwarowana nie tylko licznymi wymogami, ale i podlegająca obszernemu, skomplikowanemu i regularnie zmieniającemu się ustawodawstwu. Mimo niezaprzeczalnych różnic, jakie występują pomiędzy firmami transportowymi w kraju, mają one także ze sobą wiele wspólnego. Nierzadko dążą do osiągnięcia zbliżonych celów. Muszą mierzyć się z podobnymi problemami, czy też stawiać czoła tym samym wyzwaniom. Obecność na rynku stowarzyszeń, takich jak właśnie Transportowcy PL, jest dla tego sektora niezbędna. 

Tylko współpraca z profesjonalnymi podmiotami, dysponującymi odpowiednimi wpływami, zasięgami, a także wiedzą, doświadczeniem i narzędziami, jest w stanie zagwarantować polskim przedsiębiorstwom transportowym należytą ochronę ich interesów. Cieszymy się w związku z tym, że nasza kancelaria Transcare mogła dołączyć do tej grupy, aby razem nieść pomoc przewoźnikom drogowym w naszym kraju i jednoczyć się we wspólnym celu! 

Jakie są cele Stowarzyszenia OSPTD Transportowcy PL?

Dynamiczne zmiany, jakim podlega branża transportowa w Polsce i na świecie, wymuszają na podmiotach reprezentujących przewoźników drogowych wzmożoną aktywność, uwagę, zaangażowanie. 

Połączenie sił z OSPTD to pierwszy, niezwykle istotny krok do realizacji wspólnych celów. Działając razem, w większej grupie, jesteśmy w stanie łatwiej, sprawniej radzić sobie z napotykanymi problemami i wypracowywać rozwiązania dobre dla ogółu. 

Głównymi celami Stowarzyszenia Transportowcy PL, a teraz również i naszymi, jako kancelarii prawnej działającej na rzecz firm transportowych, jest w szczególności: 

  • wspieranie rozwoju polskich firm transportowych, integracja tego środowiska, zwiększanie jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz likwidowanie barier administracyjnych i handlowych;
  • ograniczanie ryzyka związanego z działalnością transportową w kraju i poza jego granicami poprzez m.in. aktywny udział w spotkaniach i konfrontacjach z przedstawicielami władz administracji rządowej i samorządowej w związku z planowanymi zmianami prawnymi i faktycznymi; 
  • reprezentacja i ochrona wspólnych interesów prawnych i ekonomicznych przedsiębiorstw z sektora transportowego, realizowana dzięki stałemu wsparciu, doradztwu prawnemu i uczestnictwu w spotkaniach, obradach z innymi przedstawicielami tej branży i przedstawicielami władz.

Dlaczego warto należeć do Stowarzyszenia OSPTD Transportowcy PL?

Członkostwo w OSPTD zwiększa poczucie komfortu i bezpieczeństwa prowadzenia firmy transportowej w kraju. Bezpośrednie korzyści czerpią w tym przypadku oczywiście również przewoźnicy, którzy wykonują przewozy międzynarodowe. 

Członkowie Stowarzyszenia zostają objęci profesjonalną, kompleksową opieką najlepszych ekspertów do spraw transportu drogowego w Polsce – zarówno grona prawników, jak i praktyków, osób, które od wielu lat są związane z sektorem TSL na różnych płaszczyznach i doskonale znają obecne realia. 

Należąc do Stowarzyszenia, członkowie mogą liczyć na stałą pomoc prawną, doradztwo w najważniejszych sprawach związanych z prowadzeniem firmy transportowej, dostęp do organizowanych przez specjalistów merytorycznych szkoleń, czy wielu innowacyjnych rozwiązań partnerskich. Są także na bieżąco informowani o wszystkich najważniejszych, planowanych zmianach, a w przypadku, gdyby miały one okazać się niekorzystne dla tej branży, zyskują pewność, że Stowarzyszenie niezwłocznie podejmie w ich imieniu określone środki. 

Zachęcamy więc do tego, aby i Państwo zdecydowali się przesłać swoją deklarację, ponieważ razem możemy więcej! Zapraszamy do kontaktu i współpracy!