Aktualności

Jeśli nie „bania”, to co?

Nadużywanie alkoholu wśród kierowców zawodowych to temat, który króluje w Internecie nie od dzisiaj. Ilość wypadków spowodowanych na „podwójnym gazie” jest taka, że zdarzenia te coraz częściej traktowane są wyłącznie jako ciekawostka. Czyn ten oczywiście jest mocno piętnowany ale nikogo już nie dziwi. Dlaczego? Może dlatego, że co roku odnotowuje...

Rozliczyć i nie zwariować – pięć podstaw dotyczących czasu pracy kierowcy

Rozliczanie czasu pracy kierowców to nie lada wyzwanie dla firm transportowych. Od roku 2004, kiedy weszła w życie Ustawa o Czasie Pracy Kierowców (w skrócie UoCPK), przepisy i ich interpretacje komplikują się z roku na rok. Aby przybliżyć charakterystykę rozliczania czasu pracy kierowców, omówić należałoby choćby pięć podstawowych kwestii z...

Ostatni dzwonek na przygotowanie się do e-TOLL

Dnia 1 lipca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która wnosi zmianę  w zakresie poboru opłat elektronicznych za przejazd po krajowych drogach publicznych. Do tego czasu nadzór w tym zakresie pełnił Główny Inspektor Transportu Drogowego, a od wejścia nowelizacji funkcję tą pełni Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Powyższe...

Płaca minimalna w Europie w 2021 r.

Aktualizacja 06.05.2021 Zmiana płacy minimalnej we Francji. 25 marca 2021 r. Francja podniosła minimalną płacę dla kierowców kategorii 150 M z 10,39  EUR na 10,49 EUR. Dla przypomnienia podajemy obowiązujące stawki w transporcie rzeczy i osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: POLSKA - od 01 stycznia 2021 r. minimalna stawka dla umów...

Płaca minimalna w Danii oraz obowiązek zgłoszenia kabotażu i transportu kombinowanego.

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z duńską ustawą wprowadzony został obowiązek stosowania minimalnych stawek socjalnych w transporcie dla kierowców ciężarówek zarejestrowanych poza granicą Danii. Przepisy te dotyczą kierowców wykonujących przewozy kabotażowe oraz kombinowane. Nie dotyczy to transportu międzynarodowego. Od 1 marca 2021 minimalna płaca dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy...

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej i Gminnej

Od 13 marca w życie weszły nowe przepisy nadające uprawnienia strażnikom miejskim i gminnym dzięki, którym  będą uprawnieni do ważenia samochodów ciężarowych. Przepis wskazuje, że będą mogli dokonywać takich czynności na drogach lokalnych biegnących przez dane gminy i miasta, nie wskazuje jednak jakiego rodzaju będą to drogi. Nadanie nowych uprawnień może...

Rosja – zmiana w komunikacji między granicznej

Od 7 lipca 2021 r. możesz nie wyjechać z Rosji do momentu ich opłacenia. Rosja oficjalnie potwierdziła zmianę w komunikacji między granicznej. Wjazd lub wyjazd będzie możliwy pod warunkiem nie zalegania z ciążącymi mandatami czy to na kierowcy czy pojeździe. Wjeżdżając na teren Rosji mając zobowiązania mandatowe wobec instytucji państwowych...

Nadchodzące obostrzenia dla międzynarodowego przewozu rzeczy busami

Międzynarodowy przewóz rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odnotowuje w ostatnich latach ciągły wzrost. Ceniony jest przez zlecających transport przede wszystkim za niższe stawki kilometrowe oraz czas realizacji. Niestety, jak we wszystkim „każdy medal ma dwie strony”. Brak obostrzeń jakie towarzyszą transportowi ciężarowemu i brak norm odnoszących...

Odstępstwa dotyczące przeprawy promowej – pomoc czy przekleństwo?

Odbieranie odpoczynków przez kierowców pojazdów ciężarowych jest wymogiem podyktowanym bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg. Potwierdza to Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (w skrócie Rozp. 561/2006), które w art. 8 ust. 2 podaje: „W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku...

Pakiet Mobilności jako narzędzie do zwalczania tzw. firm „skrzynek pocztowych”.

Pakiet Mobilności jest przedmiotem debat już od ponad pół roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się przepisy, które weszły w życie dnia 20 sierpnia 2020 r., zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2020/1054, zmieniające część przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych...