Aktualności

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej i Gminnej

Od 13 marca w życie weszły nowe przepisy nadające uprawnienia strażnikom miejskim i gminnym dzięki, którym  będą uprawnieni do ważenia samochodów ciężarowych. Przepis wskazuje, że będą mogli dokonywać takich czynności na drogach lokalnych biegnących przez dane gminy i miasta, nie wskazuje jednak jakiego rodzaju będą to drogi. Nadanie nowych uprawnień może...

Rosja – zmiana w komunikacji między granicznej

Od 7 lipca 2021 r. możesz nie wyjechać z Rosji do momentu ich opłacenia. Rosja oficjalnie potwierdziła zmianę w komunikacji między granicznej. Wjazd lub wyjazd będzie możliwy pod warunkiem nie zalegania z ciążącymi mandatami czy to na kierowcy czy pojeździe. Wjeżdżając na teren Rosji mając zobowiązania mandatowe wobec instytucji państwowych...

Nadchodzące obostrzenia dla międzynarodowego przewozu rzeczy busami

Międzynarodowy przewóz rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odnotowuje w ostatnich latach ciągły wzrost. Ceniony jest przez zlecających transport przede wszystkim za niższe stawki kilometrowe oraz czas realizacji. Niestety, jak we wszystkim „każdy medal ma dwie strony”. Brak obostrzeń jakie towarzyszą transportowi ciężarowemu i brak norm odnoszących...

Odstępstwa dotyczące przeprawy promowej – pomoc czy przekleństwo?

Odbieranie odpoczynków przez kierowców pojazdów ciężarowych jest wymogiem podyktowanym bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg. Potwierdza to Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (w skrócie Rozp. 561/2006), które w art. 8 ust. 2 podaje: „W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku...

Pakiet Mobilności jako narzędzie do zwalczania tzw. firm „skrzynek pocztowych”.

Pakiet Mobilności jest przedmiotem debat już od ponad pół roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się przepisy, które weszły w życie dnia 20 sierpnia 2020 r., zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2020/1054, zmieniające część przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych...

PROMOCJA

Zoptymalizuj koszty zatrudnienia w swojej firmie na rok 2021. Od 01 stycznia 2021 r zmienia się wysokość wynagrodzenia minimalnego, które wynosić będzie 2800 brutto. Kancelaria Transportowa TRANSCARE pomoże Tobie znaleźć optymalne rozwiązanie na zminimalizowanie kosztów zatrudnienia. Na podstawie dotychczasowych płac za 2020 r dokonamy analiz i ustalimy optymalne wysokości wszystkich...

Płaca minimalna w Europie w 2021 r.

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w płacach minimalnych.  Dla przypomnienia podajemy nowe obowiązujące stawki w transporcie rzeczy i osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: POLSKA - od 01 stycznia 2021 r. minimalna stawka dla umów o pracę wynosi 2800,00 PLN brutto i jest to zwyżka w porównaniu do ubiegłego roku o 200,00 PLN...

Pakiet Mobilności

 Od dnia 20.08.2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące tak zwanego Pakietu Mobilności dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, odpoczynkach i przerwach kierowców. Do najważniejszych zmian zaliczamy: Przerwa 45-minutowa w pojeździe kierowanym przez drugiego członka załogi. Zgodnie z Art. 7 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej...