Kiedy kierowca zawodowy może stracić prawo jazdy na 9 miesięcy?

W bieżącym roku w życie wszedł nowy taryfikator kar drogowych, zaostrzający kary dla kierowców naruszających przepisy drogowe. Objęci zostali nim zarówno kierujący pojazdami osobowymi, jak i ciężarowymi. Zmieniły się także zasady kontrolowania busów do 3,5 tony, co jest związane z nowymi wymogami w postaci obowiązku posiadania przez takich przewoźników licencji...

Od 28 lipca nowa wysokość diet w podróży krajowej

Od 28 lipca 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki diet za krajowe podróże służbowe. To pierwszy taki wzrost od 2013 r. Obejmie on nie tylko stawkę samej diety, ale i ryczałt za nocleg i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, a także limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.  13...

Jednakowe zasady oskładkowania dla kierowców zleceniobiorców i pracowników

2 lutego 2022 r. w życie weszły pierwsze z zaplanowanych na ten rok reform przewidzianych w Pakiecie Mobilności. Przepisy dotyczące płacy minimalnej oraz odbierające kierowcom międzynarodowym prawo do diet z tytułu podróży służbowych zmieniły zasady wynagradzania kierowców i ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia.  Jedna z najistotniejszych zmian, która na początku...

Tymczasowe odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdu dla kierowców ciężarówek

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców, obowiązujące od 4 marca do 2 kwietnia 2022 r. Okresowe zmiany są podyktowane obecną sytuacją w dotkniętej wojną Ukrainie i jak informują rządzący, mają na celu zachowanie płynności realizacji przewozów osób i rzeczy,...

Delegowanie kierowców w IMI – nowe zasady od 2 lutego 2022 r.

Zmiany w przepisach dotyczących delegowania, które wprowadził Pakiet Mobilności, odnoszą się również do sposobu dokonywania tej czynności. Do tej pory każde państwo przeprowadzało zgłoszenia za pośrednictwem własnych platform, takich jak SIPSI (Francja), MiLoG (Niemcy), czy ZKO3-T (Austria). Od 2 lutego 2022 r. wszystkie zgłoszenia odbywają się już tylko na ujednoliconej...

Zmiana stawki wynagrodzenia minimalnego we Francji

Od 1 października Francja podniosła minimalną stawkę wynagrodzenia. Dotyczy to również kierowców zawodowych w grupach 118M, 120M, 128M i 138M.  Z dotychczasowych 10.25 EUR/godz. na 10.48 EUR/godz. W grupie 150M bez zmian, czyli nadal obowiązuje 10.49 EUR/godz.

Płaca minimalna w Europie w 2021 r.

Aktualizacja 06.05.2021 Zmiana płacy minimalnej we Francji. 25 marca 2021 r. Francja podniosła minimalną płacę dla kierowców kategorii 150 M z 10,39  EUR na 10,49 EUR. Dla przypomnienia podajemy obowiązujące stawki w transporcie rzeczy i osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: POLSKA - od 01 stycznia 2021 r. minimalna stawka dla umów...

Płaca minimalna w Danii oraz obowiązek zgłoszenia kabotażu i transportu kombinowanego.

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z duńską ustawą wprowadzony został obowiązek stosowania minimalnych stawek socjalnych w transporcie dla kierowców ciężarówek zarejestrowanych poza granicą Danii. Przepisy te dotyczą kierowców wykonujących przewozy kabotażowe oraz kombinowane. Nie dotyczy to transportu międzynarodowego. Od 1 marca 2021 minimalna płaca dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy...

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej i Gminnej

Od 13 marca w życie weszły nowe przepisy nadające uprawnienia strażnikom miejskim i gminnym dzięki, którym  będą uprawnieni do ważenia samochodów ciężarowych. Przepis wskazuje, że będą mogli dokonywać takich czynności na drogach lokalnych biegnących przez dane gminy i miasta, nie wskazuje jednak jakiego rodzaju będą to drogi. Nadanie nowych uprawnień może...

Rosja – zmiana w komunikacji między granicznej

Od 7 lipca 2021 r. możesz nie wyjechać z Rosji do momentu ich opłacenia. Rosja oficjalnie potwierdziła zmianę w komunikacji między granicznej. Wjazd lub wyjazd będzie możliwy pod warunkiem nie zalegania z ciążącymi mandatami czy to na kierowcy czy pojeździe. Wjeżdżając na teren Rosji mając zobowiązania mandatowe wobec instytucji państwowych...