Zapytaj o ceny

???
Zapytaj o ceny

Usługi

Oferujemy usługi z zakresu:

Ewidencja
czasu pracy

Czas pracy kierowcy to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że przepisem wiodącym w kwestii rozliczania czasu pracy kierowców nie jest kodeks pracy.

Dopełnienie obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy z pomocą wykwalifikowanych specjalistów tworzących zgrany zespół naszej kancelarii pozwoli Państwu:

  • Archiwizować dokumenty zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • Rozliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia kierowcy zgodnie z czasem pracy zapisanym na karcie kierowcy lub wykresówkach.
  • Kontrolować czas i charakterystykę pracy Państwa kierowców.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, art. 4 mówi: „W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)”. Ponadto kierowcy podlegają przepisom międzynarodowym, takim jak Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., czy umowa AETR, które są nadrzędne do przepisów państwowych, a które zawierają odmienne przepisy w zakresie norm odpoczynków dziennych i tygodniowych oraz norm dotyczących czasu pracy. Pozwalają również pracownikom na stanowisku kierowcy ponownie rozpocząć pracę w tej samej dobie po odpoczynku dziennym trwającym co najmniej 9 godzin.

Oprócz prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowców i tworzenia ewidencji czasu pracy, specjaliści, którzy opracowują raporty dla partnerów biznesowych dokonają również analiz pod kątem przestrzegania przepisów prawa pracy (PIP).


0
ZADOWOLENI KLIENCI

0
ZAKOŃCZONE SRAWY

0
GODZINY PRACY

Oprócz prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowców i tworzenia ewidencji czasu pracy, specjaliści, którzy opracowują raporty dla partnerów biznesowych dokonają również analiz pod kątem przestrzegania przepisów prawa pracy (PIP).

Financial help

We offer all financial services including consultations, financial analysis, banking service and contract regulation.

Legal Help

If you need advise with preparing your business plan, our experts will gladly help you to create it.

Anti-Crisis Planning

This service can be very useful for businessmen who faced crisis, but want to continue doing business.

Market Research

This service includes marketing research and creating marketing plan where you will see all directions for your business.

Conflict Management

With this service you will get professional help and guidance how to resolve and prevent conflicts in your team.

Investment

You will learn the basics of investments and stock exchange. With this service you will receive expert’s help.