Płace minimalne

Kancelaria Transportowa TransCare oferuje Państwu audyty i szkolenia mające na celu zminimalizowanie dodatkowych obciążeń wynikających z rozliczania płacy minimalnej na terytorium innych krajów. Oferujemy również rozliczanie Państwa kierowców i przygotowywanie wymaganych raportów, które opracowywane są w odpowiednich językach wymaganych przez poszczególne kraje.

Stosowanie przepisów o płacach minimalnych wobec pracowników delegowanych z innych krajów znajduje oparcie w następujących przepisach:

W świetle powyższych przepisów każdy kraj członkowski należący do Unii Europejskiej powinien wprowadzić przepisy regulujące sposób rozliczania czasu pracy osób delegowanych, a także przepisy wykonawcze świadczące m.in. o organie kontrolującym dopełnienie wszystkich formalności związanych z rozliczaniem płacy minimalnej. Przedsiębiorstwa transportowe, wykonujące międzynarodowe przewozy osób lub rzeczy, od początku 2015 roku (wejście w życie ustawy MiLoG), muszą się mierzyć z dodatkową komplikacją w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców. Od tamtego momentu takie Państwa jak Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Norwegia, czy Luksemburg ogłosiły przepisy, które określają wymagane stawki godzinowe oraz sposób ewidencjonowania czasu pracy. Polscy przewoźnicy muszą się mierzyć zwłaszcza z rozliczeniami płacy minimalnej na terytorium Niemiec (ustawa MiLoG), Francji (dekret Loi Macron) i Austrii (ustawa WAGW EU).

0
ZADOWOLENI KLIENCI
0
ZAKOŃCZONE SRAWY
0
GODZINY PRACY