Tworzenie dokumentów wewnątrzzakładowych

Opracowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzenia,  wzorów umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o świadczenie usług. odpowiednich obwieszczeń, zarządzeń i porozumień.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, art. 4 mówi: „W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)”. Ponadto kierowcy podlegają przepisom międzynarodowym, takim jak Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., czy umowa AETR, które są nadrzędne do przepisów państwowych, a które zawierają odmienne przepisy w zakresie norm odpoczynków dziennych i tygodniowych oraz norm dotyczących czasu pracy. Pozwalają również pracownikom na stanowisku kierowcy ponownie rozpocząć pracę w tej samej dobie po odpoczynku dziennym trwającym co najmniej 9 godzin.

0
ZADOWOLENI KLIENCI
0
ZAKOŃCZONE SRAWY
0
GODZINY PRACY