Kancelaria Transportowa TRANSCARE zapewnia fachową obsługę firm
z branży transportowej.

Kim Jesteśmy? W czym możemy pomóc?

Nasza kancelaria to wyspecjalizowany zespół, którego celem jest dzielenie się wiedzą z zakresu prawa transportowego oraz wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców jak i optymalizacji kosztów zatrudnienia.

 

Oferujemy usługi z zakresu:

Opracowania procedur wewnątrzzakładowych

Opracowania procedur wewnątrzzakładowych mających na celu wprowadzenie właściwej organizacji i dyscypliny pracy ogólnie wymaganej w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającej przestrzeganie przez kierowców przepisów:
a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
b) rozporządzenia (UE) nr 165/2014,
c) Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409),

Analiz danych z kart kierowców, tachografów i wykresówek

Analiz danych z kart kierowców, tachografów i wykresówek mających na celu wyeliminowanie naruszeń, błędów obsługi tachografu oraz ustalenia optymalnie dobranych wartości poszczególnych składników wynagrodzenia kierowców,

Opracowania dokumentów kadrowych

Opracowania dokumentów kadrowych takich jak: umowa o pracę, informacje o warunkach zatrudnienia, aneks do umowy o pracę, porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, porozumienia z przedstawicielami pracowników, obwieszczenia, regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne,

Rozliczenia czasu pracy kierowców

Rozliczenia czasu pracy kierowców w zakresie:
a) polskich przepisów – tworzenie m.in. ewidencji czasu pracy oraz rozliczenie podróży służbowych,
b) zagranicznych przepisów – tworzenie rejestrów czasu pracy na terytorium krajów objętych przepisami dotyczącymi płac minimalnych i ich przeliczenie zgodne z wytycznymi poszczególnych krajów,

Stałej obsługi prawnej

Stałej obsługi prawnej polegającej na dostępie do dedykowanego radcy prawnego, który świadczy usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, ekspertyz, odwołań, zastępstwa procesowego, windykacji,

Szkoleń

Szkoleń w siedzibie firmy kontrahenta lub w kancelarii:
a) szkolenia kierowców z zakresu obowiązujących przepisów – zakres szkolenia może obejmować realne naruszenia, wytypowane do omówienia na podstawie analizy danych z kart kierowców i tachografów,
b) szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, przepisów wewnątrzzakładowych i innych.

Kancelaria Transportowa TRANSCARE

została stworzona aby pomagać firmom transportowym dostosowywać się do ciągle zmieniających się przepisów. Oferowane usługi skierowane są do Przedsiębiorców wykonujących zarówno krajowy jak i międzynarodowy przewóz osób lub rzeczy.

0
ZADOWOLENI KLIENCI
0
ZAKOŃCZONE SRAWY
0
GODZINY PRACY

Rozliczenie podróży
służbowych

Tworzenie wewnątrzzakładowych regulacji dla optymalizacji kosztów rozliczeń podróży..

Płace Minimalne

Oferujemy audyty, szkolenia, rozliczanie i przygotowywanie wymaganych raportów…

Ewidencja Czasu Pracy

Nasza firma sporządza ewidencję czasu pracy kierowców zgodnie z art. 25 UoCPK…

Business

Monthly Package

$29.00
Finance
Risk Management
Audit & Accounting
Marketing

04

Choose Your
Pricing Plan

You may select the most suitable pricing plan, which meets your requirements. From our side we guarantee total security of your business data, financial statements and your strategy. Check more about our prices!

Najnowsze aktualności  z branży TSL