PROMOCJA

Zoptymalizuj koszty zatrudnienia w swojej firmie na rok 2021. Od 01 stycznia 2021 r zmienia się wysokość wynagrodzenia minimalnego, które wynosić będzie 2800 brutto. Kancelaria Transportowa TRANSCARE pomoże Tobie znaleźć optymalne rozwiązanie na zminimalizowanie kosztów zatrudnienia. Na podstawie dotychczasowych płac za 2020 r dokonamy analiz i ustalimy optymalne wysokości wszystkich...

Płaca minimalna w Europie w 2021 r.

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w płacach minimalnych.  Dla przypomnienia podajemy nowe obowiązujące stawki w transporcie rzeczy i osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: POLSKA - od 01 stycznia 2021 r. minimalna stawka dla umów o pracę wynosi 2800,00 PLN brutto i jest to zwyżka w porównaniu do ubiegłego roku o 200,00 PLN...

Pakiet Mobilności

 Od dnia 20.08.2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące tak zwanego Pakietu Mobilności dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, odpoczynkach i przerwach kierowców. Do najważniejszych zmian zaliczamy: Przerwa 45-minutowa w pojeździe kierowanym przez drugiego członka załogi. Zgodnie z Art. 7 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej...