Płaca minimalna w Danii oraz obowiązek zgłoszenia kabotażu i transportu kombinowanego.

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z duńską ustawą wprowadzony został obowiązek stosowania minimalnych stawek socjalnych w transporcie dla kierowców ciężarówek zarejestrowanych poza granicą Danii.

Przepisy te dotyczą kierowców wykonujących przewozy kabotażowe oraz kombinowane. Nie dotyczy to transportu międzynarodowego.

Od 1 marca 2021 minimalna płaca dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy wynosi 168,56 DK. Dla kierowców autobusów obowiązująca stawka to 168,31DK, natomiast w przypadku przewozów turystycznych 173,65 DK.

Z dniem 1 kwietnia minął okres ochronny, w którym organy kontroli udzielały pouczeń, w związku z tym trzeba liczyć się z tym, że jeżeli kierowca nie będzie miał wymaganych przy sobie dokumentów i zaświadczeń, może zostać nałożona kara finansowa.

Dla ułatwienia właściwym organom kontroli regulacji socjalnych, wprowadzono obowiązek rejestracji online operacji transportowych podlegających pod w/w przepisy. Musi być ona wykonana przed wjazdem na teren Danii. Zgłoszenia kabotażu oraz transportu kombinowanego można dokonać na stronie:

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark

Formularz udostępniony jest w języku duńskim lub angielskim. Warto w tym miejscu przypomnieć, że każdy przewóz kabotażowy musi być zgłaszany osobno maksymalnie na okres 7 dni.

Dane potrzebne do zgłoszenia:

– nazwa, adres firmy i dane kontaktowe

– rodzaj przewozu

– nr rejestracyjny

– okres zgłoszenia

– dane kierowcy.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest też udokumentowanie płacy i pracy ( wymagane 

będą w tym celu: ewidencja czasu pracy, dokumenty przewozowe i odcinki wypłat ). Dokumentacja może być sporządzona w języku duńskim lub angielskim z możliwością przedstawienia oryginałów dokumentów w języku macierzystym. Dokumenty te będzie można dostarczyć w wersji elektronicznej na prośbę kierowcy podczas kontroli w rozsądnym czasie po zatrzymaniu, jednak nie może to prowadzić do znacznego opóźnienia kontroli.

Kierowca podczas kontroli musi mieć w pojeździe:

  1. Umowę o pracę
  2. Zgłoszenie
  3. Dokumenty potwierdzające pracę i płace.

Wszystkie dokumenty mogą być przechowywane w wersji elektronicznej. Wymagane tłumaczenie na język duński lub angielski.

Brak zgłoszenia może kosztować 10.000,00 DK a w przypadku kolejnego wykroczenia nawet 20.000,00 DK.

35.000,00 DK  w przypadku nie przestrzegania warunków płacy minimalnej, a w przypadku recydywy to nawet 70.000,00 DK.

W skrajnych przypadkach ustawodawca przewiduje możliwość zatrzymania pojazdu.

Przepisy obowiązują do momentu wejścia w życie w lutym 2022 r. kolejnych przepisów Pakietu Mobilności.