Delegowanie kierowców w IMI – nowe zasady od 2 lutego 2022 r.

Zmiany w przepisach dotyczących delegowania, które wprowadził Pakiet Mobilności, odnoszą się również do sposobu dokonywania tej czynności. Do tej pory każde państwo przeprowadzało zgłoszenia za pośrednictwem własnych platform, takich jak SIPSI (Francja), MiLoG (Niemcy), czy ZKO3-T (Austria). Od 2 lutego 2022 r. wszystkie zgłoszenia odbywają się już tylko na ujednoliconej platformie IMI. 

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że sam system IMI (ang. Internal Market Information System) nie jest rozwiązaniem nowym, ponieważ pierwsza wymiana informacji miała na nim miejsce już w 2008 r. Teraz jednak narzędzie zostało rozszerzone o specjalny moduł przeznaczony delegowaniu kierowców.  

IMI – System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym 

IMI to europejski system służący wymianie informacji pomiędzy organami publicznymi krajów członkowskich, które są zobowiązane do wdrażania przepisów wspólnotowych. Z IMI korzystają jednak nie tylko administracje krajowe, ale także agencje i organy samej Unii. Za pośrednictwem systemu mogą one sprawnie i płynnie udzielać sobie wzajemnej pomocy oraz zacieśniać współpracę administracyjną. Taki przepływ danych przyczynia się z kolei do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

„Narzędzia” udostępnione w ramach systemu IMI to przede wszystkim wnioski, powiadomienia i ostrzeżenia, repozytoria oraz publiczny interfejs. 

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym został opracowany przez Komisję Europejską oraz w ścisłej współpracy z państwami należącymi do Wspólnoty. Podstawę jego funkcjonowania stanowi przyjęte w 2012 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012. 

Z początku, tj. w 2008 r. za pośrednictwem platformy przesyłano ok. 30 wniosków miesięcznie. W 2019 r. było już ich ponad 1500 na miesiąc. Od 2 lutego 2022 r. zakres zastosowania systemu IMI uległ dodatkowemu rozszerzeniu. Teraz służy on również zgłaszaniu delegowania kierowców do pracy w jednym z państw członkowskich. 

Delegowanie w systemie IMI – zmiany od 2 lutego 2022 r. 

2 lutego 2022 r. dotychczas funkcjonujące w innych państwach członkowskich systemy zastąpiła jedna, ujednolicona platforma IMI poszerzona o moduł delegowania. Wszystkie zgłoszenia odbywają się od tego momentu na tych samych zasadach. 

Obowiązek delegowania kierowców w ujednoliconym systemie IMI dotyczy pracowników podlegających pod nowe przepisy Pakietu Mobilności o delegowaniu i płacy minimalnej. Są to kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe oraz cross-trade. Co jednak ważne, obowiązek zgłoszenia od lutego obejmuje również te państwa, w których do tej pory przewoźnicy nie musieli dopełniać żadnych formalności, np. Czechy. 

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Dopuszczalny okres delegowania obejmuje od 1 dnia do maksymalnie 6 miesięcy.

Przewoźnicy powinni również pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą na każde państwo wymagane jest osobne zgłoszenie. 

Jak dokonać zgłoszenia za pośrednictwem IMI? 

Dokonanie zgłoszeń na platformie IMI jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników, czyli tych, którzy utworzyli konto w systemie. 

Wymagane do rejestracji dane to m.in. nr licencji wspólnotowej, dane osoby zarządzającej transportem, dane osoby kontaktowej, nazwa i siedziba firmy. 

Po wprowadzeniu wszystkich podstawowych informacji właściciel konta lub upoważniona przez niego osoba mogą dokonać zgłoszenia w systemie IMI. Delegowanie zostanie poprzedzone koniecznością uzupełnienia informacji dotyczących delegowanego kierowcy. Można wpisać je jednorazowo ręcznie lub zaimportować z odpowiedniego pliku .csv, .xls, .xlsx, co stanowi duże udogodnienie dla pracodawców zatrudniających większą liczbę pracowników.

W zgłoszeniu delegowania zostaniemy poproszeni o informacje takie jak: data rozpoczęcia i zakończenia delegowania, dane dotyczące delegowanego kierowcy, dane dotyczące firmy zatrudniającej pracownika, numer rejestracyjny pojazdu wykorzystywanego w transporcie, dane osoby zarządzającej transportem, rodzaj transportu.

Zalety delegowania kierowców w ujednoliconym systemie IMI 

Wdrożenie platformy mimo kilku sygnałów o pierwszych problemach, na ten moment wiąże się z o wiele większą liczbą pozytywnych informacji dla firm transportowych. To w szczególności: 

  • Ujednolicenie dokonywania zgłoszeń – do 1 lutego br. w związku z funkcjonowaniem wielu platform, dokonywanie zgłoszeń w państwach członkowskich wymagało umiejętności poruszania się po różnych systemach oraz znajomości wymagań stawianych przez określone kraje. Teraz procedura delegowania została ujednolicona, co jednocześnie przyczyniło się do jej uproszczenia. 
  • Wielojęzyczny, publiczny interfejs – jedną z największych zalet systemu IMI jest jego wielojęzyczność. Obsługa odbywa się w języku ojczystym przewoźnika, natomiast wszystkie dokumenty i teksty są tłumaczone automatycznie na wybrany język służb kontrolnych w kraju delegowania. Dzięki temu wzajemna komunikacja może przebiegać płynnie i bez barier. 
  • Brak dodatkowych kosztów – moduł delegowania, jak i cały dostęp do systemu IMI jest całkowicie darmowy. Oznacza to, że państwa członkowskie nie zostaną obarczone żadnymi kosztami za jego użytkowanie. 
  • Płynna komunikacja ze służbami kontrolnymi – użytkownicy korzystający z IMI mogą sprawnie komunikować się ze służbami kontrolnymi z wykorzystaniem funkcji chatu w języku przewoźnika. Takie rozwiązanie pozwala zastąpić tradycyjną formę listowną formą elektroniczną.